Гэр хороолол дахин төлөвлөлт төсөл

Төслийн явц

БЗД-ийн 13, 14-р хороонд гэр хорооллыг дахин төлөвлөх ажилд оролцож байна.Мэдээ мэдээлэл