Налайх дүүргийн спорт цогцолбор

Төслийн явц
Байршил Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 1-р хороо
Төсөл хэрэгжсэн хугацаа 2013.12-2016.09

Монгол Улсын Засгийн Газар, ССАЖЯамны захиалгаар 10000 квадрат метр талбай бүхий Налайх дүүргийн спорт цогцолборын барилга байгууламж.Мэдээ мэдээлэл