Нээлттэй ажлын байр

Газар Албан тушаал Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Сонгон шалгаруулалтын явц
Санхүү Стратеги төлөвлөлт Төлөвлөлтийн эдийн засагч 10/01/2015 29/01/2014 Явагдаж байна.
Санхүү Стратеги төлөвлөлт Төлөвлөлтийн эдийн засагч 10/01/2015 15/01/2014 Дууссан.
Санхүү Стратеги төлөвлөлт Төлөвлөлтийн эдийн засагч 10/01/2015 29/01/2014 Явагдаж байна.
Санхүү Стратеги төлөвлөлт Төлөвлөлтийн эдийн засагч 10/01/2015 15/01/2014 Дууссан.


Мэдээ мэдээлэл