Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн дугуй, цана, гүйлтийн зам

Төслийн явц
Байршил Улаанбаатар хот, БЗД, 26-р хороо, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн
Төсөл хэрэгжсэн хугацаа 2013.09-2014.06

Монгол Улсын Засгийн Газрын захиалгаар БЗД-ийн 26-р хороо, “Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн"-д 2,655 м урт дугуй, цана, гүйлтийн хос зам, гэрэлтүүлэг бүхий 3000 м.кв дугуйн зогсоолын барилга байгууламж.Мэдээ мэдээлэл